test
 
About Circular IT

Flex IT Distribution and the Circular Economy

Circulaire hardware is hot: dit is waarom

E-waste is een groeiend probleem. Circulaire IT-hardware kan de milieubelasting van laptops, servers en telefoons significant omlaag brengen. Nauwkeurige CO2-rapportages en procedures voor het wissen van oude gebruikersdata en goede updates en onderhoud kunnen professionele gebruikers over de streep trekken.  

Hoeveel oude mobiele telefoons liggen er in je huis? Ik heb ze geteld, bij mij zijn het er maar liefst negen. Er liggen naar schatting meer dan 100 miljoen oude telefoons in huizen op deze planeet. Zolang ze in huis blijven, zijn ze (nog) geen onderdeel van het e-waste-probleem: elektrisch en elektronisch afval, waar we wereldwijd jaarlijks meer dan 50 miljoen ton van produceren. In 2050 zal de e-waste meer dan verdubbeld zijn naar 120 miljoen ton, als het groeitempo niet verandert.

E-waste is een probleem, omdat er maar een klein deel (17,4% in 2019) van wordt ingezameld en gerecycled en er giftige stoffen in zitten als kwik en Cfk’s. Daarnaast draagt e-waste bij aan de opwarming van de aarde en gaan er ook nog eens schaarse grondstoffen zoals koper nodeloos verloren. Om het e-waste-probleem aan te pakken is meer nodig dan het inzamelen en gecontroleerd recyclen van afgedankte apparaten.

Er is een mondiale trend in de markt zichtbaar met meer aandacht voor duurzaamheid met betrekking tot IT-hardware. Marktpartijen als  Flex IT richten zich primair op het verlengen van de levensduur van IT-hardware, want daar is een wereld te winnen. Door zakelijke klanten de mogelijkheid te bieden voor circulaire producten te kiezen, kan de levensduur twee maal zo lang worden en is de milieubelasting grofweg gehalveerd ten opzichte van nieuwe hardware.

Vooroordelen onterecht

De gebruiksduur van een nieuwe laptop in een zakelijke omgeving is gemiddeld maar drie tot vijf jaar. Terwijl het apparaat tien jaar gebruikt kan worden als de machine elke paar jaar een grondige ‘grote beurt’ krijgt. De prestaties van een laptop of andere hardware worden er niet minder van. De belasting voor het milieu neemt bij elke nieuwe levensronde van een circulaire laptop enorm af, vergeleken bij de aanschaf van een nieuwe laptop. Soms wel 55 procent of meer. Bovendien is de aanschafprijs van een circulaire laptop aanzienlijk lager dan de nieuwprijs.

De uitdaging in het aan de man brengen van circulaire hardware is het sentiment dat er omheen hangt. Circulaire hardware heeft een kringloopwinkelimago. Het zou vies of tweedehands troep zijn en je weet niet wat je krijgt. De prestaties zouden minder zijn en misschien staat er wel spyware op. Dat sentiment is inmiddels niet meer terecht. Circulaire hardware is schoongemaakt, ontdaan van onderdelen die slijtage vertonen, en gecontroleerd. De hardware is door een gespecialiseerde partij (Blancco) van alle data ontdaan en krijgt een certificaat dat deze data er ook echt vanaf is. Het is van goede kwaliteit en vaak op het oog niet van nieuw te onderscheiden. De complete behandeling is daarmee een nauwkeurig vastgelegd, uitgevoerd en gecertificeerd proces.

Milieuwinst als argument

Marktpartijen als Flex IT gaan de milieuwinst van de zakelijke aanschaf van een circulair hardware-product concreet maken, zodat het een argument in de overweging wordt. Dat is nu nog niet het geval. Wel is van elk stuk hardware bekend hoeveel CO2 er vrijkomt bij het productieproces van het apparaat. Dat moet de fabrikant bekend maken in een Product Carbon Footprint (PCF) Information Sheet, opgesteld volgens een vaste ‘Life Cycle Assessment’-methodologie, zoals PAIA (Product Attribute to Impact Algorithm).

Bij de productie van bijvoorbeeld een Lenovo ThinkPad E460 komt in totaal 427 kg CO2 vrij. Als de ThinkPad na vijf jaar een grote beurt krijgt en een nieuwe levensronde van drie tot vijf jaar ingaat, daalt de uitstoot van CO2 met ongeveer de helft voor die vervolgperiode.

Meer dan CO2-emissie alleen

De milieuwinst van circulaire hardware door de langere levensduur is meer dan de reductie van de CO2-emissie alleen. Als het om duurzaamheid gaat, zijn ook de gebruikte mineralen en metalen en de aanwezige giftige stoffen in het product relevant, alsook de tijdens de productie en het transport gebruikte fossiele brandstoffen. Deze gegevens worden in navolging van Europese regelgeving net als de PAIA-data per product bijgehouden. In dit geval door het Zwitserse Ecoinvent waarvan de database wordt beschouwd als de grootste en meest consistente LCI database (Life Cycle Inventarisatie) op de markt. Door gebruik te maken van deze gegevens kan Flex IT precies berekenen wat de milieuwinst is van een nieuwe levensronde van elke circulaire laptop of desktop die aangeboden wordt, afgezet tegen een nieuw vergelijkbaar apparaat.

De CO2-uitstoot van de grote beurt die een laptop na drie jaar krijgt – in dit voorbeeld een Dell Latitude 7480 – ligt 40% lager dan wat er tijdens de productie van de machine vrij kwam. Het gebruik van minerale en metalen grondstoffen ligt 53% lager, en er is 35% minder aan fossiele bandstoffen gebruikt. Ook het gebruik van giftige stoffen is met de helft afgenomen. Na de grote beurt kan deze Dell weer jaren vooruit. De prijs van deze circulaire laptop ligt, afhankelijk van hoe goed hij er nog uitziet, gemiddeld de helft lager als de adviesprijs van de leverancier. Zijn er beschadigingen zichtbaar dan kan de circulaire prijs zelfs 70% lager liggen. Grosso modo is de belasting van het milieu, het kwaad voor het klimaat, van een circulaire laptop de helft van wat een nieuwe laptop aanricht.

Er kan nog veel meer

Er kan en moet veel worden gedaan om het probleem van de e-waste aan te pakken. En er gebeurt ook al veel, ook door overheden en het bedrijfsleven. Misschien is het langer blijven gebruiken van apparaten wel heet meest laaghangende fruit. Maar daarnaast is er nog heel veel verdere ruimte om circulariteit te bevorderen. In de materiaalkeuze, het ontwerp van producten, de eenvoudige verwisselbaarheid van onderdelen die slijten of vies worden, een verplichting tot softwarematige ondersteuning van functionerende apparatuur door de fabrikant: ik noem maar wat voorbeelden…

Er zullen altijd nieuwe producten nodig blijven om door te kunnen ontwikkelen en te innoveren. Niet elke laptop hoeft gloednieuw en state-of-the-art te zijn om er gewoon goed mee te kunnen werken. Circulariteit is gebaat bij nieuwe producten van hoge kwaliteit, want dat is de basis voor een langere levensduur. Veel van de oude telefoons in mijn huis zouden met een nieuwe batterij en een software-update bijvoorbeeld weer prima kunnen werken.